Αναζήτηση
13.07.2021

Απεργία -Αποχή από την Αξιολόγηση

 

ΑΘΗΝΑ 13/07/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4675

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνάδελφοι,

Η ΠΟΕΔΗΝ κηρύττει νέα Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση του έτους 2020 της οποίας οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής:

• Από 2/8/2021 έως 17/9/2021 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει αυτή αρμοδίως.
• Από 20/9/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:
 Από 20/9/2021 έως 29/10/2021 ο Αξιολογητής Α΄ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη και συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και υποβάλλει αυτή αρμοδίως.
 Από 1/11/2021 έως 7/11/2021 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις – Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και υποβάλλει αυτή αρμοδίως.
 Από 8/11/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α΄ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά.
• Από 29/11/2021 έως 31/12/2021 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλλει αυτή αρμοδίως.

Σας καλούμε σε ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα συνεχίζουν να υφίσταται (σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο με υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές που συνδέονται με την αξιολόγηση, οι κρίσεις Προϊσταμένων Οργάνων Μονάδων καθυστερούν πολλά χρόνια, καθαιρέσεις – τοποθετήσεις Προϊσταμένων κλπ).
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να περιφρουρήσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ.
Σχετικό εξώδικο θα κοινοποιηθεί στα συναρμόδια Υπουργεία

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερα
18.09.2020

Απεργία -Αποχή από την Αξιολόγηση

 

ΑΘΗΝΑ 18/09/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3418

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνάδελφοι,

Η ΠΟΕΔΗΝ με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου 11/9/2020 και η ΑΔΕΔΥ κήρυξαν νέα Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση του έτους 2019 της οποίας οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής:

• Από 21/9/2020 έως 2/10/2020 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
• Από 5/10/2020 έως 20/11/2020 ο αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
• Από 23/11/2020 έως 31/12/2020 ο αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Σας καλούμε σε ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα συνεχίζουν να υφίσταται (σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο με υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές που συνδέονται με την αξιολόγηση, οι κρίσεις Προϊσταμένων Οργάνων Μονάδων καθυστερούν 4 και πλέον χρόνια, καθαιρέσεις – τοποθετήσεις Προϊσταμένων κλπ).
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να περιφρουρήσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ.
Σχετικό εξώδικο κοινοποιήθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερα
17.07.2020

Απεργία-Αποχή από την Αξιολόγηση και του έτους 2019

ΑΘΗΝΑ 17/7/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3197

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019

Συνάδελφοι,
Εκδόθηκε η Εγκύκλιος που καθορίζει τις προθεσμίες Αξιολόγησης των υπαλλήλων για το έτος 2019. Η συμπλήρωση των εντύπων από τους υπαλλήλους θα γίνει από 21/9/2020 έως 2/10/2020.
Από 5/10/2020 έως 20/11/2020 συμπληρώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης ο πρώτος Αξιολογητής. Από 23/11/2020 έως 31/12/2020 συμπληρώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης ο δεύτερος Αξιολογητής.
Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ σας ενημερώνει ότι είναι σε ισχύ η προηγούμενη απόφαση της για Απεργία- Αποχή από την Αξιολόγηση όπως και της ΑΔΕΔΥ. Στο Γενικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα.
Στις αρχές Σεπτέμβρη θα αποσταλεί εξώδικο στα αρμόδια Υπουργεία και θα κοινοποιηθεί και στα Σωματεία Μέλη.
Η σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω βρίσκεται στο διαδίκτυο.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερα
15.05.2019

Η ΠΟΕΔΗΝ διευκρινίζει ότι η απεργία-αποχή καλύπτει όλες τις διαδικασίες- φάσεις της αξιολόγησης και οι υπάλληλοι δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτές τις εντολές.

 

ΑΘΗΝΑ 15/5/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1627

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

 

Μετά από καταγγελίες εργαζομένων στα γραφεία προσωπικού σε νοσοκομεία σχετικά με πιέσεις που δέχονται προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες της αξιολόγησης όπως η ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων, η δημιουργία και διανομή εντύπων αξιολόγησης σε υπαλλήλους και προϊσταμένους , η ΠΟΕΔΗΝ διευκρινίζει ότι η απεργία - αποχή καλύπτει όλες τις διαδικασίες - φάσεις της αξιολόγησης και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι καλύπτονται από την απεργία- αποχή της ΠΟΕΔΗΝ και δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτές τις εντολές.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερα

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 - 10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5236094, +30 210 5224604
Fax: +30 210 5234589
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.