Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

22.01.2014

Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ.318/1992 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με το ΠΔ 318/1992 (Α' 161) επειδή προωθείται στην Βουλή 
Νομοθετική Ρύθμιση Τροποποίησης (θέση της ΠΟΕΔΗΝ στην Απόφαση του Γ.Σ. στις 17.01.2014)