Εκτύπωση σελίδας

Προεδρικά Διατάγματα

25.10.2013

Πρόληψη Τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο Νοσοκομειακό και Υγειονομικό Τομέα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2010