Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

01.10.2013

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013)