Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

13.09.2013

ΦΕΚ 2003/14.8.13 Καθορισμός πρόσθετων - ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού για την στελέχωση νοσοκομειακών δομών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης Φορέων και Δομών εποπτείας του Υπουργείου Υγείας