Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

30.07.2013

Δικαιούχοι του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Β' κατηγορία) οι υπάλληλοι ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας