Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

18.07.2013

Η ΕΑΠ ανοίγει εκτάκτως 18-7-13 για πληρωμή Δεδουλευμένων Πρόσθετων Αμοιβών που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΥΔΕ 30-7-13