Εκτύπωση σελίδας

Σχέδια Νόμου

08.07.2013

Σχέδιο Νόμου για την Υγεία: Περιλαμβάνει διατάξεις για την Ψυχική Υγεία (Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία) και για το ξεπάγωμα των μετατάξεων - αποσπάσεων