Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

05.11.2021

Ν. 4850: Άρθρο 78 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης έως 31-12-2021 - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790-2020