Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

22.09.2021

Χορήγηση κανονικών αδειών στους υπαλλήλους που είναι προς συνταξιοδότηση ή λήγουν οι συμβάσεις τους έως τέλος του έτους