Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

17.09.2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η εγκύκλιος)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που διευκρινίζει:

  • Όσοι νοσήσουν μετά το μέτρο της αναστολής εργασίας επιστρέφουν στην εργασία την επόμενη ημέρα
  • Παραίτηση για συνταξιοδότηση μπορούν να υποβάλλουν και όσοι τελούν σε αναστολή εργασίας