Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

28.07.2021

Ν. 4820 Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 205: Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

Άρθρο 206: Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού