Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

24.06.2021

Ν. 4808. Άρθρο 133: Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι 31-10-21