Εκτύπωση σελίδας

Σχέδια Νόμου

15.06.2021

Άρθρο 5 :Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων- Τροποποίηση άρθρου 72 ν.4756/2020