Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

26.04.2021

Νόμος 4798: (Νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περιέχει άρθρα για την Υγεία).

Άρθρο 266:  Λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων

Άρθρο 267: Αποζημίωση προσωπικού κινητών ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού covid-19

Άρθρο 268: Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού covid-19

Άρθρο 269:  Ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19, της Επιτροπής αντιμετώπισης έκτακτων  συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.