Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

05.04.2021

Νόμος 4790:Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

Άρθρο 108: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε προνοιακούς φορείς

Άρθρο 109: Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς.