Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

02.11.2020

Αρ. φύλλου 4811-1.11.2020 (Αναστολή διενεργείας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας).