Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

28.09.2020

Αναπροσαρμογή των χρονικών διαστημάτων της αξιολόγησης του προσωπικού

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ