Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

25.09.2020

Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού ( Κ.Υ.Α. για κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές).