Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

15.09.2020

Ν. 4722

Άρθρο 25
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών έως 31-12-2020

Άρθρο 34
Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

Άρθρο 45
Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας