Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

18.09.2020

Αρ. Φύλλου 3952-15.9.2020 (Αναστολή επισκεπτηρίων σε Νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων).

Άρθρο 3
Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων