Εκτύπωση σελίδας

Σχέδια Νόμου

07.09.2020

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 31

Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας έως  τις 30-6-2021