Εκτύπωση σελίδας

Σχέδια Νόμου

22.06.2020

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας έως 31/10/2020 (άρθρο 10, σελ. 22)