Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

07.04.2020

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των υγειονομικών

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των υγειονομικών, γίνεται σαφή αναφορά ότι δικαιούχοι είναι και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Νοσοκομεία μέσω ΟΑΕΔ.