Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

31.03.2020

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 4 :

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων του Υπουργείου Υγείας με το ήμισυ του μισθού το οποίο θα καταβληθεί με την μισθοδοσία του Απριλίου