Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

12.02.2020

Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία