Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

17.01.2020

Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΔΔ