Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

09.12.2019

Διυπουργικό πολυνομοσχέδιο (παράταση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου)

Διυπουργικό πολυνομοσχέδιο

άρθρο 13: παράταση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

άρθρο 35: παράταση συμβάσεων επικουρικού προσωπικού προνοιακών μονάδων έως 30.6.2020