Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

10.06.2019

Ν. 4616:Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πέμπτο:  Κατάργηση του άρθρου το οποίο όριζε ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχή στις επιλογές σε θέσης ευθύνης ή συμμετοχή στην Αξιολόγηση για το έτος 2017.