Εκτύπωση σελίδας

Νόμοι

02.07.2018

Ν. 4551 Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικούς Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Παράταση Επικουρικού Προσωπικού