Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιοι

25.05.2018

Νομοθετική Ρύθμιση: Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας και αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Μετάταξη με μεταφορά θέσης)