Εκτύπωση σελίδας

Υπουργικές Αποφάσεις

28.08.2013

Κοινή Υπουργική Απόφαση: Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) σε ΝΠΔΔ της 1ης, 2ης και 4ης Υ

Κοινή Υπουργική Απόφαση: Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) σε ΝΠΔΔ της 1ης, 2ης και 4ης ΥΠΕ