Εκτύπωση σελίδας

Προεδρικά Διατάγματα

22.03.2007

Π.Δ. 62 φεκ 70/2007

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας "Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου" της ομάδας Υγείας του Τομέα "Υγείας Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών"