Εκτύπωση σελίδας

Σχέδια Νόμου

24.03.2014

Νομοσχέδιο για την σύσταση Κ.Ψ.Υ. ως αποκεντρωμένες Οργανικές Μονάδες και τη μεταφορά του προσωπικού στα Νοσοκομεία υποδοχής των καταργημένων Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων