Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

28.01.2014

Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014

ΑΘΗΝΑ 27/1/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2599

 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Κύριε Υπουργέ,
Υπάλληλοι Νοσοκομείων παρακολουθούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ακαδημαϊκού Έτους 2013 – 2014.
Οι υπάλληλοι αυτοί έλαβαν εκπαιδευτική άδεια βάσει του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007.
Με το Ν.4210/2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης άρθρο 4 απαγορεύονται εκπαιδευτικές άδειες ή παρατάσεις έως 31.12.2014. Δεν θίγονται όμως οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου (έως 21.11.2013) σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3528/2007.
Όμως Διοικήσεις Νοσοκομείων ανακαλούν άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης που χορηγήθηκαν έως 21.11.2013 ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου.
Αναμένουμε την παρέμβασή σας στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υπηρεσιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ