Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

25.01.2013

Απάντηση του Υπουργείου Διοικ.Μεταρρύθμισης & Ηλεκτ.Διακυβέρνησης για το ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ κατηγοριών για την καλυψη θέσεων προϊσταμένων