Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

04.02.2022

Η ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 9/2/2022 και ώρα 14:00 έχει συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας αρμόδια για θέμα ψυχικής υγείας κα Ζωή Ράπτη.

ΑΘΗΝΑ 04/02/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5628

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΠΟΕΔΗΝ την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2/2022 και ώρα 14:00 έχει συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας αρμόδια για θέμα ψυχικής υγείας κα. Ζωή Ράπτη προκειμένου να συζητήσει:

 Την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των Χριστουγέννων στους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που δεν τους χορηγήθηκε (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ξενώνες, ΕΚΕΨΥ κλπ)
 Να θέσουμε ζητήματα ψυχικής υγείας

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ