Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

14.12.2021

Κοινοποίηση στους Υπουργούς Υγείας έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων 1ης και 2ης ΥΠΕ που καταγγέλλει ότι έγιναν αναθέσεις καθηκόντων Προϊσταμένων κατά παράβαση του Νόμου 4369/2016

ΑΘΗΝΑ 09/12/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5342

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ
2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κα ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υπουργέ,

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που καταγγέλλει ότι έγιναν αναθέσεις καθηκόντων Προϊσταμένων κατά παράβαση του Νόμου 4369/2016.
Θεωρούμε ότι οι αναθέσεις σε θέσεις ευθύνης πρέπει να τηρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και να γίνονται με διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ