Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

04.11.2021

Κοινοποίηση στους Υπουργούς Υγείας έγγραφο που αναφέρει ότι από 1/10/2021 έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) και ως εκ τούτω είναι αδύνατον να ανανεωθούν οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού.

ΑΘΗΝΑ 04/11/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5182

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ
2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κα. ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

 

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υπουργέ,

Σας κοινοποιούμε έγγραφο που αναφέρει ότι από 1/10/2021 έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) και ως εκ τούτω είναι αδύνατον να ανανεωθούν οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού που απασχολείται στις Δομές της ΑΕΜΥ.
Θεωρούμε ότι άμεσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει στον ορισμό Δ.Σ. , για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ