Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

14.07.2020

Η ΠΟΕΔΗΝ κοινοποιεί στους Υπουργούς Υγείας έγγραφο-καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. "Η ΕΛΠΙΣ" που αναφέρουν ότι με την υπ. αρ. πρωτ. 10382 απόφασή του ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναστέλλει την λειτουργία της Μονάδας Αξονικού Τομογράφου.

ΑΘΗΝΑ 14/7/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3153

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

 

Κύριοι Υπουργοί,
Σας κοινοποιούμε έγγραφο – καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. «Η ΕΛΠΙΣ», που αναφέρουν ότι με την υπ.αρ.πρωτ. 10382/10.6.2020 απόφαση του ο Διοικητής του Νοσοκομείο αναστέλλει την λειτουργία της Μονάδας Αξονικού Τομογράφου κατά την διάρκεια της γενικής εφημερίας, λόγω έλλειψης ιατρού Ακτινολόγου.
Η μη λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς και ταλαιπωρία των ασθενών, που μεταφέρονται σε άλλα Νοσοκομεία για αξονική τομογραφία.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει στην πρόσληψη Ιατρών Ακτινολόγων στο Νοσοκομείο για να λειτουργήσει άμεσα η μονάδα Αξονικού Τομογράφου.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ