Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

05.06.2020

Η εκτέλεση της Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου που κυρώθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4690/2020 δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στα Νοσοκομεία.

ΑΘΗΝΑ 05/06/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2997

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως προβλέψαμε σε ανακοινώσεις μας η εκτέλεση της Δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου που κυρώθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4690/2020 δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στα Νοσοκομεία. Συγκεκριμενοποιούνται οι καταστάσεις με τους δικαιούχους από τις Διοικήσεις και πολλοί συνάδελφοι δικαιολογημένα αισθάνονται αδικημένοι.
Συνάδελφοι που προσέφεραν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας (παραϊατρικό, τεχνολόγοι, εστίαση, γραμματείς τμημάτων, τραυματιοφορείς, λοιπό επιστημονικό κ.α.) δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους.
Επίσης δεν περιλαμβάνονται συνάδελφοι που υπηρετούσαν στην πρώτη γραμμή όπως στα ΤΕΠ, τμήματα νοσηλείας υπόπτων κρουσμάτων κορωνοϊού κ.α. Η αναστάτωση που προκαλείται θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των Νοσοκομείων.
Θα πρέπει άμεσα να αναλάβετε πρωτοβουλία για να συμπληρωθεί η Δωρεά συμπεριλαμβάνοντας όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως ειδικότητας που έχουν εμπλοκή στην υποδοχή και περίθαλψη ύποπτων και κρουσμάτων κορωνοϊού.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ