Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

13.06.2019

Επιστροφή χρημάτων που παρακρατήθηκαν από τους μισθούς των 1621 διαθέσιμων υγειονομικών υπαλλήλων (14/10/2013) με βάση το νόμο 4472/2017 άρθρο 153.

 

ΑΘΗΝΑ 13/6/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1721

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΘΕΜΑ: Επιστροφή χρημάτων που παρακρατήθηκαν από τους μισθούς των 1621 διαθέσιμων υγειονομικών υπαλλήλων (14/10/2013) με βάση το νόμο 4472/2017 άρθρο 153.

Κύριε Υπουργέ,
Ενημερωθήκαμε ότι ελάχιστες Διοικήσεις Νοσοκομείων συμμορφώθηκαν με το άρθρο 153 του ν.4472/2017 και κατέβαλαν στους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από τα Νοσοκομεία που καταργήθηκαν το έτος 2013, τη διαφορά του μισθού τους που παρακρατήθηκε κατά την περίοδο της διαθεσιμότητας. Παρά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο τα περισσότερα Νοσοκομεία αρνούνται την επιστροφή των χρημάτων.
Την άρνηση των Διοικήσεων των Νοσοκομείων σας την γνωστοποιήσαμε. Μάλιστα δεσμευτήκατε για νέα νομοθετική ρύθμιση που θα έλυνε το ζήτημα. Λόγω της προκήρυξης των εκλογών δεν υπήρξε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
Ως εκ τούτω στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει με νέα εντολή σας να υποχρεώσετε τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων στην επιστροφή των χρημάτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ