Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

03.02.2017

Η Κυβέρνηση αμφισβητεί τα πτυχία 5.000 μονίμων υπαλλήλων των Νοσοκομείων (κυρίως Νοσηλευτικό προσωπικό)

ΑΘΗΝΑ 02/03/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2677