Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

02.04.2007

Έκρυθμη η κατάσταση στο ΠΙΚΠΑ ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ εξαιτίας της κατάχρησης εξουσίας και κακοδιοίκησης του Διοικητή