Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

07.06.2016

Απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην ΠΟΕΔΗΝ για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας που επιβεβαιώνει την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ προς τα Σωματεία μεγάλη περί της συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων