Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις

09.03.2016

Πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ για την εύρυθμη λειτουργία των Παραϊατρικών Επαγγελμάτων. Σύσταση σχετικής Υποδιεύθυνσης

ΑΘΗΝΑ 8/3/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1454

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Κοινοποιήσαμε κατ’ επανάληψη στο Υπουργείο Υγείας έγγραφα με τα οποία αναδεικνύουμε σημαντικές δυσλειτουργίες στα Τμήματα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων των Νοσοκομείων, επειδή επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Τμημάτων από τους Διευθυντές των Εργαστηρίων, με την επίκληση του Νόμου 2889/2001 άρθρο 7 παρ.9.
Το Τμήμα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία και ως εκ τούτου στη Διεύθυνση του Τμήματος προΐσταται ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση οι Διευθυντές των Εργαστηρίων.
Το πολυδιευθυντικό σύστημα αφορά την διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας και όχι τα Τμήματα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων. Οι Διευθυντές Ιατροί των Εργαστηρίων προΐστανται στους Ιατρούς των Τμημάτων που διευθύνουν και όχι των Επαγγελματιών Υγείας που ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία.
Παρά ταύτα στα Νοσοκομεία παρατηρείται το φαινόμενο να ψαλιδίζονται οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Παραϊατρικών Επαγγελμάτων που διαθέτουν από την υφιστάμενη Νομοθεσία (Συντονισμός, Αξιολόγηση, υπευθυνότητα στα ωράρια εργασίας, χορήγηση αδειών, λειτουργία εργαστηρίων κ.α.)
Είναι αυτονόητο σε Νοσοκομεία που διαθέτουν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων (100 έως 200) Παραϊατρικού Προσωπικού, διασκορπισμένοι σε 10 ή παραπάνω Εργαστήρια, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας (ένας και μοναδικός) να αδυνατεί να ελέγξει τις άδειες, τα ρεπό, το παρουσιολόγιο, τις αναρρωτικές και τις βάρδιες του εν λόγω προσωπικού.
Εξαιτίας των επικαλύψεων και των αντιφάσεων των Νόμων 2889/2001, 3204/2003,3329/2005 συμβαίνει σε άλλα Νοσοκομεία οι άδειες και τα ωράρια του προσωπικού να υπογράφονται από τον Προϊστάμενο των Παραϊατρικών Επαγγελμάτων και τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας όπως είναι το νόμιμο, σε άλλα Νοσοκομεία να υπογράφονται παράνομα από τους Διευθυντές Ιατρούς των Τμημάτων και σε άλλα από τον Προϊστάμενο των Παραϊατρικών Επαγγελμάτων και τους Διευθυντές Ιατρούς των Τμημάτων (επίσης παράνομο).
Το αντίστοιχο μπάχαλο ισχύει με τους εισηγητές που ορίζονται σε κάθε Νοσοκομείο στα υπηρεσιακά όργανα που αποφασίζουν τις υπηρεσιακές μεταβολές των Επαγγελματιών Υγείας που ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία.
Σας καλούμε λοιπόν να αποσαφηνίσετε το ζήτημα καθότι η κατάσταση είναι έκρυθμη σε πολλά Νοσοκομεία με επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Πρότασή μας είναι η τροποποίηση των Οργανισμών των Νοσοκομείων με νομοθετική ρύθμιση που θα παραπέμπει σε διαπιστωτική πράξη των Διοικήσεων.
Σε Νοσοκομεία 400 κλινών και άνω σύσταση:
• ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ η οποία θα διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα
• Τμήμα ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
• Τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και λοιπών επαγγελμάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Σε Νοσοκομεία δυναμικότητας 200 – 400 κλινών λειτουργία Τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων με τη σύσταση τριών αντίστοιχων αυτοτελών Γραφείων.
Σε Νοσοκομεία έως 200 κλινών η λειτουργία Τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Παραϊατρικών Επαγγελμάτων.
Ασφαλώς στις αρμοδιότητες θα πρέπει να συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων:
• Η τήρηση βιβλίου αδειών κάθε είδους, έλεγχος παρουσίας και τήρηση του ωραρίου σε κάθε εργαστήριο σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και καθημερινή αναφορά στο Γραφείο Προσωπικού.
• Οι εισηγήσεις στις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού που προΐστανται.
• Η υπευθυνότητα για την εκπαίδευση του Παραϊατρικού Προσωπικού που προέρχεται από ΤΕΙ ή ΕΠΑΛ – ΤΕΕ, για την πρακτική άσκηση αποφοίτων και την κατανομή στα Εργαστήρια σε συνεργασία με τον Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας.
• Η υπευθυνότητα για την κατανομή της Υπερωριακής Εργασίας με βάση τις ανάγκες.
• Η υπευθυνότητα για την κατανομή του προσωπικού.
• Η δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του Προσωπικού.
• Η υπευθυνότητα για τη λειτουργία της διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων.
• Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων εισηγούνται προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων τους, στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και μόνο.
Η αποδοχή των προτάσεών μας θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα που εμφανίζονται καθημερινά.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ