Print Email

Παρεμβάσεις

02.12.2015

Η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε Υπόμνημα στην Αν. Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Θεανώ Φωτίου για την Πρόνοια

ΑΘΗΝΑ 01/12/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1054

ΠΡΟΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
κα. ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σε περίοδο οικονομικής ύφεσης με τους περισσότερους συμπολίτες μας να βρίσκονται σε δυσχερή θέση (Άνεργοι, 1.500.000 συσσίτια, ανασφάλιστοι κ.λ.π.) το Κοινωνικό Κράτος έπρεπε να είναι προτεραιότητα και να ενισχύεται συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες.
Το περίφημο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης δεν βοήθησε. Αντιθέτως όλο και περισσότεροι πολίτες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και της κοινωνικής εξαθλίωσης. Η κοινωνική κρίση δεν αντιμετωπίζεται με φιλανθρωπία. Απαιτείται η κατάργηση των Μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και η αντικατάστασή τους με πολιτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Παρόλα αυτά συνεχίζετε με τις πολιτικές που ασκείτε, να συρρικνώνετε τις Προνοιακές Μονάδες που είναι ο θεμέλιος λίθος του Κοινωνικού Κράτους και εξαιρετικά αναγκαίες.
Οι 38 μονάδες κοινωνικής φροντίδας συγχωνεύτηκαν σε 12 περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ν.4109/13) και όχι 13 γιατί δεν υπάρχει στην Πελοπόννησο καμία κρατική Μονάδα (μήπως κάτι ετοιμάζεται από ιδιώτη;).
Έτσι δημιουργήθηκαν 12 αντίστοιχα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για κάθε μία από τις Περιφέρειας πολλαπλασιάζοντας τα υπάρχοντα προβλήματα. Ξεχωριστό ΝΠΔΔ παρέμεινε το Θ.Χ.Π. Ευρυτανίας.
Σε κάθε Κ.Κ.Π.Π. περιθάλπονται ταυτόχρονα Χρόνιες Παθήσεις, Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Παιδί και Οικογένεια. Έτσι "Σαλαμοποιούνται" τα περιστατικά. Τα ΚΑΦΚΑ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ με το ν. 4093/12 εντάχθηκαν στα νοσοκομεία. Η φυσική αποκατάσταση δεν είναι πια αρμοδιότητα της Πρόνοιας.
Η παρούσα κατάσταση οδηγεί τις προνοιακές μονάδες σε τέλμα, καθώς χρειάζονται αλλεπάλληλες τροπολογίες νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να λειτουργήσει ο "υδροκέφαλος" ν.4109/13. Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις διαθέσιμες κλίνες.
Παρά τις παρεμβάσεις μας δεν συστήθηκαν οι Οργανισμοί τους. Οι Μονάδες Πρόνοιας υποφέρουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.
Δεν διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο για τις μετακινήσεις των οχημάτων τους. Δεν μπορούν να προμηθευτούν υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή μειώνεται περαιτέρω η κρατική χρηματοδότηση. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των Μονάδων θα καλυφθούν με νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις.
Είναι αδιανόητο να συνεχίζεται η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών από τις συντάξεις των περιθαλπόμενων.
Τρομακτικές είναι οι ελλείψεις προσωπικού με δεδομένες τις νέες συνταξιοδοτήσεις. Δεν υφίσταται η αναγκαία αναλογία 1:2 μεταξύ ασθενών και εργαζομένων. Η λειτουργία των μονάδων οφείλεται αποκλειστικά στο φιλότιμο των εργαζομένων καθώς δουλεύουν εικοσιτέσσερις ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο, (συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών).
Για την λειτουργία των Μονάδων απαιτείται η άμεση πρόσληψη 1500 υπαλλήλων.
Μέχρι σήμερα ο απολογισμός είναι μηδέν προκηρύξεις και μηδέν προσλήψεις.
Οφείλονται στο προσωπικό δεκάδες ρεπό και κανονικές άδειες. Αναγκάζονται καθημερινά να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα. Οφείλονται δεδουλευμένα, νυχτερινά, αργίες αρκετών μηνών παρελθόντων ετών.
Η συγχώνευση ελλειμματικών μονάδων δημιούργησε μεγάλους ελλειμματικούς και υδροκέφαλους φορείς, πολλαπλασιάζοντας τα προβλήματα της Πρόνοιας, που τόσο έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας.
Η ΠΟΕΔΗΝ, τα Σωματεία, οι εργαζόμενοι της Πρόνοιας μαζί με τους πολίτες όλης της Χώρας αγωνιστήκαμε για ένα Αναβαθμισμένο Δημόσιο και Δωρεάν Προνοιακό Σύστημα που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών (ανεξαρτήτου χρώματος και θρησκείας).
Με τις ασκούμενες Μνημονιακές πολιτικές η ΠΡΟΝΟΙΑ συρρικνώθηκε, απαξιώθηκε, ιδιωτικοποιήθηκε στα πλαίσια μείωσης των κοινωνικών δαπανών.
Με το 3ο Μνημόνιο Ν.4336/2015 οι Δαπάνες για την Πρόνοια συρρικνώνονται περαιτέρω κατά 500 εκατ. ευρώ το έτος 2016. Ως εκ τούτω θα επιχειρηθούν νέες συγχωνεύσεις, καταργήσεις προνοιακών μονάδων μέσω αξιολογήσεων των φορέων που προβλέπει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3.
Με τη διαρκή κινητικότητα του προσωπικού, που επίσης προβλέπει, θα υπάρξουν νέες μετακινήσεις από μία Μονάδα σε άλλη σε μεγάλες αποστάσεις, για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού.
Οι συγκεκριμένες Διοικητικές πράξεις μετακίνησης είναι οικογενειακή και οικονομική καταστροφή για τους μετακινούμενους εργαζόμενους.
Δεν θα τις δεχθούμε.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 Μεταφορά της Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας.
 Τη σύσταση σε κάθε Κ.Κ.Π.Π. Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ν.4109/2013).
 Τη δημιουργία σε κάθε Κ.Κ.Π.Π τουλάχιστον δύο Μονάδων ώστε τα περιστατικά να κατανέμονται έστω ανάλογα με την ηλικία τους.
 Τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Παιδικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π) με μοναδικό σκοπό την Αναδοχή και Υιοθεσία ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους οι συγκεκριμένοι θεσμοί που λόγω της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, κωλυσιεργούν .
 Με το Ν. 4025/2011 οι Μονάδες Αποκατάστασης διασυνδέθηκαν με τα Νοσοκομεία των πόλεων που είναι ανεπτυγμένες. Το αποτέλεσμα είναι οι αθρόες μετακινήσεις προσωπικού προς τα Νοσοκομεία και η διάλυση των Μονάδων Αποκατάστασης. Διεκδικούμε την αποσύνδεσή τους και τη λειτουργία τους ως αυτόνομα Νομικά πρόσωπα
 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Πρόνοιας που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των πληθυσμιακών ομάδων αναφοράς (ευπαθείς ομάδες, παιδί – οικογένεια, χρόνιοι πάσχοντες, ΑΜΕΑ)
 Κατάργηση του Ν.4109/2012 και αυτόνομη λειτουργία των μονάδων (ξεχωριστά Νομικά Πρόσωπα)
 Έκδοση Οργανισμών των Μονάδων, σύμφωνα με τις προτάσεις των Σωματείων. Κατάργηση του Ν.4301/2014 που παραπέμπει την έκδοση των Οργανισμών στις καλένδες.
Σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ, προκειμένου να συσταθεί ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πλαίσιο Οργάνωσης Προνοιακών Μονάδων» με βάση το οποίο θα διαρθρώνονται οι υπηρεσίες της κάθε Μονάδας
 Προσλήψεις επαρκούς αριθμού μόνιμου προσωπικού και επαρκής χρηματοδότηση των Μονάδων.
Καταγραφή των συνταξιοδοτηθέντων την τελευταία πενταετία (μηδενικές προσλήψεις) και προκήρυξη τουλάχιστον αντίστοιχου αριθμού υπαλλήλων.
Καταγραφή και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.
 Χορήγηση δεδουλευμένων Νυχτερινών – Αργιών. Οφείλονται δεδουλευμένα αρκετών μηνών παρελθόντων ετών και το σύνολο των εφετινών. Διεκδικούμε αντίστοιχα ρύθμιση στη ΠΡΟΝΟΙΑ όπως στο Υπουργείο Υγείας για την εξόφληση των δεδουλευμένων των ετών 2013, 2014 και τροποποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με το Ν. 4325 άρθρο 33
 Παράταση της σύμβασης του Επικουρικού Προσωπικού αντίστοιχη με το Υπουργείο Υγείας και μονιμοποίησή του.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Αρχεία

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 - 10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5236094, +30 210 5224604
Fax: +30 210 5234589
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.