Print Email

Παρεμβάσεις

19.12.2014

Παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ στους Βουλευτές για το Κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού και τις ΕΠΑΣ

ΑΘΗΝΑ 19/12/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.3986

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ν.Δ.,ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Την Δευτέρα 22/12/2014 εισάγεται στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Βουλής προς ψήφιση το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», με το οποίο στο άρθρο 43 συστήνεται κλάδος Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το Νοσηλευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι απόφοιτοι από τις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές των Νοσοκομείων (στη πλειονότητα) από ΙΕΚ και Επαγγελματικά Λύκεια.
Το 50% (15.000) του Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κρατάνε όρθια τα Νοσοκομεία και τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού που διαθέτουν.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια απεχώρησε 10.000 Νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να προσληφθεί ούτε ένας.
Ο Υπουργός Υγείας με το παρόν ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για κομματικές και ρουσφετολογικές σκοπιμότητες αποκλείει από τον υπό σύσταση κλάδο, το ΔΕ Νοσηλευτικό προσωπικό. Επιδιώκει να εξυπηρετήσει το «φαίνεσθε» μιας ΨΕΥΤΟΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που λειτουργεί παράνομα αφού δεν είναι αντιπροσωπευτική, ούτε δικαιούται εγγραφή στην ΑΔΕΔΥ και διατηρεί ως μέλη μια μικρή ομάδα Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ.
Η ελάχιστη αυτή ομάδα ελέγχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο των Νοσηλευτών εξαιτίας της αγαστής συνεργασίας διαχρονικά των κυβερνήσεων οι οποίες έκοψαν και έραψαν πολλά Νομοθετήματα στα μέτρα τους (υψηλή συνδρομή, ενιαία ψηφοδέλτια στην εκλογή οργάνων κλπ).
Οι εκάστοτε Υπουργοί της Υγείας συνεργάζονται μαζί τους αφού παίζουν το ρόλο της ΠΕΜΠΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ για τη κάθε κυβέρνηση.
Επιχειρούν εκ των έσω να υπονομεύουν τους αγώνες της ΠΟΕΔΗΝ, των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και των Υγειονομικών για επαγγελματική, υπηρεσιακή και μισθολογική αναβάθμιση.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι μέλη της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ είναι ελάχιστοι Νοσηλευτές από τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και ημέρα με την ημέρα φυλλορροούν. Το 99% των Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ και το σύνολο των ΔΕ είναι μέλη της ΠΟΕΔΗΝ.
Για άλλη μία φορά ένας Υπουργός Υγείας έρχεται με Νομοσχέδιο να διαιρέσει το Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, χωρίς συγκεκριμένο επαγγελματικό, υπηρεσιακό και μισθολογικό όφελος, αφού οι πολιτικές των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ «πήραν και σήκωσαν» όλους τους Υγειονομικούς χωρίς να εξαιρείται κανείς.
Το Νοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Υγείας σήμερα εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με τσαλαπατημένα θεσμοθετημένα δικαιώματα στα ωράρια εργασίας. Επίσης οφείλονται δεκάδες ρεπό και κανονικές άδειες.
Το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού εκτελεί αλλότρια καθήκοντα, χωρίς να τηρούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με σχετικά ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ.
Εξάλλου οι Οργανισμοί των Δημόσιων Μονάδων Υγείας προβλέπουν σε κάθε κλάδο διάρθρωση ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.
Επιβάλλεται λοιπόν η σύσταση Ενιαίου κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού με διάρθρωση ανά κατηγορία. Κατηγορία ΠΕ, κατηγορία ΤΕ και κατηγορία ΔΕ.
Η ρύθμιση αυτή υποκρύπτει σκοπιμότητα και υποβάθμιση του 50% του Νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας που υπηρετεί στα Νοσοκομεία και τους Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου Υγείας, αν και είναι επαρκές εκπαιδευμένο και προσφέρει υψηλής ποιότητας Νοσηλευτικές υπηρεσίες.
Η επιμονή του Υπουργού Υγείας σε αυτή τη ρύθμιση θα διαλύσει τα Νοσοκομεία με δεδομένο ότι ειδικά το απόγευμα και τη νύχτα σε πολλές κλινικές, κάνει βάρδια ΔΕ Νοσηλευτικό προσωπικό και μόνο.
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπ' όψιν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2003/36 Ε.Ε. και 2013/55 Ε.Ε. σύμφωνα με τις οποίες κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. οφείλει μεταξύ άλλον να δίνει τις πραγματικές δυνατότητες προκειμένου το σύνολο των Νοσηλευτών να απολαμβάνει εκπαιδευτική αναβάθμιση.
Με βάση τα ανωτέρω σας καλούμε να στηρίξετε το δίκαιο αίτημα μας για τροποποίηση του άρθρου 43 ως εξής:
«Άρθρο 43: Η παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 2071/1992 (Α' 123), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: Σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας συνιστάται ενιαίος κλάδος Νοσηλευτικού προσωπικού Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Νοσηλευτικό προσωπικό ΔΕ των Νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας με δεκαετή προϋπηρεσία δύναται να εισαχθεί στο δεύτερο ή τρίτο έτος των ΤΕΙ Νοσηλευτικής της χώρας και χωρίς πρακτική άσκηση να αποκτήσουν τίτλο Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των εισακτέων, τα κριτήρια επιλογής εφόσον το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο και η διευκόλυνση σπουδών καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας που εκδίδεται μέσα σε τρείς μήνες από τη Δημοσίευση του παρόντος Νόμου».
Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι «οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές των Νοσοκομείων επιβάλλεται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως Δημόσια ΙΕΚ με δεδομένο ότι αποφοιτεί Νοσηλευτικό προσωπικό επαρκές εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο να παρέχει υψηλής ποιότητας Νοσηλευτικές υπηρεσίες.
Κατόπιν τούτων ζητάμε το άρθρο 60 να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι ΕΠΑΣ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας λειτουργούν ως Δημόσια ΙΕΚ του Ν. 4186/2013 της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. ζ του ίδιου νόμου και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας».

Κυρίες – κύριοι Βουλευτές,
Είναι μείζον ζήτημα για το Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας η σύσταση Ενιαίου κλάδου. Σε περίπτωση που με τη ψήφο σας αποκλείσετε το ΔΕ Νοσηλευτικό προσωπικό θα βάλετε το χέρι σας στη διάλυση των Νοσοκομείων.
Θα αναγκάσετε το Νοσηλευτικό προσωπικό να εργάζεται αυστηρά με βάση τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα. Έτσι τα Νοσοκομεία θα παραλύσουν.
Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις κάθε μορφής.
Μην επιτρέψετε με την ψήφο σας τη διάλυση των Νοσοκομείων.
Μην διαιρείτε το πολύπαθο Νοσηλευτικό προσωπικό.
Δυστυχώς στην Επιτροπή ψηφίσατε κατά πλειοψηφία το σχετικό άρθρο.
Επανορθώστε στην Ολομέλεια.

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 - 10433 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5236094, +30 210 5224604
Fax: +30 210 5234589
Γραμματεία : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταμείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.