Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

26.07.2022

Διαλύουν την καρδιολογική κλινική του ΓΝ Κέρκυρας. Θα αναλάβουν και την ευθύνη