Εκτύπωση σελίδας

Δράση Σωματείων

23.12.2021

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας ζητά το έκτακτο επίδομα στις Κεντρικές Υπηρεσίες 1ης και 2ης ΥΠΕ.